TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.456
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.105

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
SttHọ tênChức vụĐiện thoạiĐịa chỉ email
1TS. Nguyễn Hồng NhungHiệu trưởng Ban giám hiệu
Phụ trách Khoa Thủy sản 
02903 832835 nhungviethancm@gmail.com 
2ThS. Huỳnh Minh HiếuPhó Hiệu trưởng Ban giám hiệu 02903 592103 hmhieu.cm@gmail.com 
3ThS. Trương Thanh DũngPhó Hiệu trưởng Ban giám hiệu 02903 592103 ttdungcm@gmail.com 
4ThS. Hùynh Ga RilTrưởng khoa Khoa Điện - Cơ 0972065065 huynhgaril@gmail.com 
5ThS. Hùynh Hán ThanhTrưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 0918508248 thanh250720@gmail.com 
6ThS. Trần Huỳnh BảoTrưởng khoa Khoa Cơ bản
Chủ tịch Công đoàn 
0911315333 baokhmt188@gmail.com 
7CN. Lâm Thanh NhànPhó trưởng khoa (phụ trách) Khoa Điện tử 0918677576 lamthanhnhan.tcn@gmail.com 
8KS. Nguyễn Minh ThắngPhó trưởng khoa Khoa Điện - Cơ
UV BCH Công đoàn 
0907899556 minhthang.tcn@gmail.com 
9CN. Phạm Duy CườngPhó trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 0917233588 phamduycuong.vsc@gmail.com 
10CN. Nguyễn Quốc KhánhTrưởng phòng Phòng Công tác HSSV
Phó Chủ tịch Công đoàn 
0919625927 khanh.tcn@gmail.com 
11CN. Trần Việt KhởiTrưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp 0918336272 phuongdong.cm@gmail.com 
12ThS. Trần Nguyên NghĩaPhó trưởng phòng (phụ trách) Phòng Đào tạo 0906825518 nghiatn2906@gmail.com 
13ThS. Nguyễn Minh ThảnhPhó trưởng phòng Phòng Đào tạo 0918206007 minhthanh.tcn@gmail.com 
14CN. Lê Quang ThạnhPhó trưởng phòng Phòng KH-TC-VT
UV BCH Công đoàn 
0913313961 lequangthanh39@gmail.com 
15CN. Võ Minh ĐươngPhó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp 0915334412 minhduongcdn@yahoo.com 
16TS. Hà Thị Thụy VyGiảng viên Khoa Thủy sản 0989700027 hattvy@gmail.com 
17ThS. Đặng Quốc HảiGiảng viên Khoa Cơ bản 0919 589 582 dangquochaicm@gmail.com 
18ThS. Đỗ Hoàng XaGiảng viên Khoa Cơ bản 0947469890 dohoangxacm@gmail.com 
19ThS. Hoàng Phi HùngGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0919091715 hoangphihung.cdn@gmail.com 
20ThS. Lâm Tuyết HậnGiảng viên Khoa Thủy sản 0918517052 lamtuyethancm@gmail.com 
21ThS. Lê Thị PhượngGiảng viên Khoa Công nghệ thông tin 0852006999 ltphuongcdn@gmail.com 
22ThS. Nguyễn Chí GiáoGiảng viên Khoa Cơ bản 0942302347 nchigiao@gmail.com 
23ThS. Nguyễn DuGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0939798191 duktcnnl@gmail.com 
24ThS. Nguyễn Rô BeGiảng viên Khoa Cơ bản 0918664074 nguyenrbo@gmail.com 
25ThS. Nguyễn Thanh KhôiGiảng viên Khoa Điện tử 0824888444 thanhkhoi22@gmail.com 
26ThS. Nguyễn Thị Thu VânGiảng viên Khoa Thủy sản 0918641886 nttvanktkt@gmail.com 
27ThS. Nguyễn Văn HòaGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0772101049 hoaktktcm@gmail.com 
28ThS. Nguyễn Văn TâmGiảng viên Khoa Điện tử
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
0949509690 nvtam289@gmail.com 
29ThS. Nguyễn Viết QuânGiảng viên Khoa Cơ bản 0919569621 nguyenminhquan1976@gmail.com 
30ThS. Phan Tấn PhướcGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0943669752 phuoctp14101978@gmail.com 
31ThS. Tiêu Trường VũGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0907864141 tieutruongvu.vncm@gmail.com 
32ThS. Trần Minh DươngGiảng viên Phòng Đào tạo 0913709697 tmduongcm@gmail.com 
33KS. Lý Trung KỳGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0917124929 lyky2006@gmail.com 
34KS. Nguyễn Kim ThủyGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0794421124  
35KS. Phan Ngọc TuyềnGiảng viên Khoa Công nghệ thông tin 0918250368 tuyenktktcamau@gmail.com 
36CN. Châu Dương Minh HiếuGiảng viên Khoa Thủy sản 0834 729 789 chauhieucm@gmail.com 
37CN. Hứa Thanh SơnGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0908738348 thanhsonhua123@gmail.com 
38CN. Huỳnh Văn HảiGiảng viên Khoa Cơ bản 0913176692 huynhvanhaiktktcm@gmail.com 
39CN. La Hoàng ĐệGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0914110277 lahoade12345@gmail.com 
40CN. Lê Công ThứcGiảng viên Khoa Điện tử
Bí thư Đoàn Thanh niên 
0916822583 congthuctcn@gmail.com 
41CN. Lê Ngọc GiàuGiảng viên Khoa Cơ bản 0834070077 lengocgiau1983.tcn@gmail.com 
42CN. Lê Phú PhươngGiảng viên Khoa Cơ bản 0946432244 lpphuong.cdn@gmail.com 
43CN. Nguyễn Thị LolGiảng viên Khoa Thủy sản 0917176139 nguyenthilol82cm@gmail.com 
44CN. Nguyễn Thị Yến NươngGiảng viên Khoa Thủy sản 0918828737 nuongktkt@gmail.com 
45CN. Nguyễn Thùy LinhGiảng viên Khoa Điện tử
UV BCH Công đoàn 
0946729297 nguyenthuylinh.vkc@gmail.com 
46CN. Nguyễn Thy VănGiảng viên Khoa Cơ bản 0913696912 nguyen.thyvan@yahoo.com.vn 
47CN. Phạm Thanh PhúcGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0917434191 phamthanhphuc.cdn@gmail.com 
48CN. Phạm Thảo VyGiảng viên Khoa Công nghệ thông tin 0907899394 ptvy.tcn.cm@gmail.com 
49CN. Phan Cao ThanhGiảng viên Phòng Đào tạo 0914148060 phancaothanh1983@gmail.com 
50CN. Phan Trần PhúGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0985371296 tranphuphan123@gmail.com 
51CN. Tô Vũ LinhGiảng viên Khoa Công nghệ thông tin 0918492488 tovulinh@yahoo.com 
52CN. Trần Mãnh KhươngGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0944633998 tranmanhkhuong.tcn@gmail.com 
53CN. Trần Ngọc ChâuGiảng viên Khoa Cơ bản 0937223959 chautran87cm@gmail.com 
54CN. Trương Anh TuấnGiảng viên Khoa Điện - Cơ 0918250731 truongsusu123@gmail.com 
55CN. Võ Thị LyGiảng viên Khoa Cơ bản 0986684591 vothily1982@gmail.com 
56ThS. Lê Ánh XuânChuyên viên Phòng Đào tạo 0939069997 leanhxuan.cm@gmail.com 
57ThS. Phạm Thúy PhượngChuyên viên Phòng Đào tạo 0919625614 ptphuongtcn.cm@gmail.com 
58ThS. Trương Thúy NhiễnChuyên viên Phòng Công tác HSSV 0918 776 706 truongthuynhiennhien@gmail.com 
59CN. Châu Thị Hồng ThơChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
0946 282 977 hongtho258@yahoo.com.vn 
60CN. Đặng Thị Mai LoanChuyên viên Phòng Công tác HSSV 0949490567 dangloanktkt@gmail.com 
61CN. Lê Quang Bảo QuốcChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0944717730 bao1987cm@gmail.com 
62CN. Nguyễn Thanh NghịChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0918640287 nghihcth@gmail.com 
63CN. Nguyễn Thị Kiều DiễmChuyên viên Phòng Công tác HSSV 0919345795 kieudiemktcm@gmail.com 
64CN. Phạm Thanh PhượngChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0944718218 thanhphuong.bo@gmail.com 
65CN. Phan Thiết LĩnhChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0918797224 phanthietlinh1980cdn@gmail.com 
66CN. Trần Quê NhuChuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0919626246 tranquenhu@gmail.com 
67CN. Trần Thị Hoài TrânChuyên viên Phòng KH-TC-VT 0962965861  
68CN. Trần Thị Thanh ThoaChuyên viên Phòng KH-TC-VT 0977433424 thanhthoaktkt@gmail.com 
69Dương Thị Kim HiệpNhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0943867872  
70Huỳnh Thanh GhiNhân viên Đội bảo vệ 0918251938  
71Nguyễn Kim HòaNhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp 0939774539  
72Nguyễn Văn ThườngNhân viên Đội bảo vệ 0939774539  
73Từ Thanh TuấnNhân viên Đội bảo vệ 0918917618  
74Cao Văn VuiĐội trưởng Đội bảo vệ 0946 922 875  
75Nguyễn Thanh MộngĐội phó Đội bảo vệ 0942004030  

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang