TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.585
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.234

QĐ 191, 192 (28/7/2020) Công nhận tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng khóa thi ngày 06/7/2020
15:54 | 28/07/2020

QUYẾT ĐỊNH 191/QĐ-CĐN: CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  

QUYẾT ĐỊNH 192/QĐ-CĐN: KHÔNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  

Các bản tin trước:
  QĐ 176 (22/6/2020) - Công nhận danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp, Khóa thi ngày 06/07/2020 (14:04 | 24/06/2020)
  QĐ 154 (15.5.2020) - Xóa tên HSSV vi phạm quy chế (16:00 | 20/05/2020)
  QĐ 147 (7-5-2020) Công nhận tốt nghiệp trung cấp cho học sinh khóa K19 (THPT) (16:35 | 07/05/2020)
  CV 25 (18/3/2020) - Chấn chỉnh tình hình giảng dạy và học tập (10:56 | 26/03/2020)
Các bản tin tiếp theo:
  QĐ 212 (13/8/2020) - Quy định mức thu học phí năm học 2020 - 2021 (16:50 | 13/08/2020)
  QD 250 - Công nhận kết quả xét tốt nghiệp (xét ngày 09/09/2020) (08:01 | 01/10/2020)
  Kế hoạch 04, 05 Xét tốt nghiệp Trung cấp K2019 và Thi tốt nghiệp Cao đẳng K2018 (15:51 | 08/02/2021)
  QĐ 36 và QĐ 94 - Công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Trình độ Cao đẳng (08:17 | 05/05/2021)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang