TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.562
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.211

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

I. TÀI KHOẢN

Mỗi giáo viên sử dụng hệ thống cần phải có một tài khoản để đăng nhập, tài khoản bao gồm tên tài khoảnmật khẩu.

- Tên tài khoản chính và mật khẩu mặc định: Liên hệ Phòng Đào tạo.

- Tài khoản sử dụng trên phần mềm (EduMan) và trên Website là giống nhau.

- Sau khi đăng nhập, khuyến nghị giáo viên thay đổi mật khẩu mới.

II. SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (EduMan)

1. Cài đặt

Để nhập điểm các lớp học phần được phân công giảng dạy, giáo viên cần phải cài đặt Phần mềm Quản lý đào tạo EduMan vào máy tính (hoặc đăng nhập vào Website) và tiến hành nhập điểm tại trường. Quá trình cài đặt gồm các bước sau:

Bước 1: Nhắp  để tải file cài đặt về máy tính.

Bước 2: Chạy file Setup_EduMan_68.exe để cài đặt. Quá trình cài đặt bình thường.

Bước 3: Sau khi cài đặt, tìm đến thư mục đã cài đặt (mặc định là C:\Program Files (x86)\EduMan) và chạy file EduManLiveUpdate.exe để cập nhật phiên bản mới nhất.

Bước 4: Nhắp vào biểu tượng Quan ly Dao tao EduMan ngoài Desktop để chạy phần mềm Eduman.

Bước 5: Điền các thông số để xác nhận bản quyền và kết nối cơ sở dữ liệu.

2. Hướng dẫn thao tác trên phần mềm

Mỗi lần chạy, phần mềm yêu cầu đăng nhập, giáo viên đăng nhập vào tào khoản của mình để nhập điểm vào các môn học được phân công giảng dạy hoặc thực hiện các thao tác liên quan khác.

Hướng dẫn thao tác trên phần mềm: Xem tại đây.

Một số lưu ý:

- Quy tắc sử dụng: Xem từ trang 20

- Sao chép dữ liệu từ Excel sang phần mềm mềm EduMan: Xem từ trang 28

- Chuyển dữ liệu sang Excel hoặc các dạng khác (.PDF, Html,,,): Xem trang 33

- Lọc và thống kê dữ liệu: Xem từ trang 39

- NHẬP ĐIỂM CHO LỚP: Xem từ trang 48

- In các loại danh sách: Xem từ trang 64

- Bảng điểm từng môn học: Xem trang 72

- Quản lý chức vụ, khen thưởng, kỷ luật của HSSV (dành cho Chủ nhiệm lớp): Xem từ trang 84  và trang 162

- Xem thời khóa biểu của Lớp và của Giáo viên: Xem từ trang 92

III. SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO (EduWeb)

1. Đăng nhập hệ thống

- Nhập tên tài khoản và mật khẩu, chọn mục Giáo viên và nhắp vào nút Đăng nhập để đăng nhập hệ thống.

2. Thời khóa biểu

Chọn mục Thời khóa biểu để xem thời khóa biểu giảng dạy của từng tuần (Thời khóa biểu của riêng mỗi giáo viên).

3. Nhậm điểm

Chọn mục Nhập điểm để nhập điểm cho các môn học/mô-đun được phân công giảng dạy

- Chọn Lớp cần và chọn Môn (học phần) cần nhập điểm

- Tiến hành nhập điểm

Lưu ý: Mặc định mỗi môn học/Mô-đun sẽ có 2 cột hệ số 1 và 3 cột hệ số 2.

- Trường hợp số cột điểm ÍT HƠN số cột thực tế: Thì ta tiến hành nhập từ các cột bên trái (bỏ trống cột bên phải)

- Trường hợp số cột điểm NHIỀU HƠN mặc định: Thì ta vào phần mềm Quản lý đào tạo để thiết lập số cột cho phù hợp

 

 

 

 

 

 

 

Chúc thành công!

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Xét tuyển trực tuyến
Tuyển sinh trực tuyến
Hồ sơ tuyển sinh
Hỏi đáp
E-Learning
Biểu mẫu
Thủ tục trực tuyến
Tra cứu văn bằng
Nhóm Cựu HSSV
Diễn đàn SV
Blank1
UBND tinh
TCGDNN
Vụ đào tạo chính quy
So LDTBXH
TT DVVL CM
Blank2
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang