HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.858
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.189
Zalo Official

Học tập

[K2021] Lớp CK07-CBT-A2 đã có điểm học phần: KỸ NĂNG MỀM (GVGD: Nguyễn Rô Be)New

16:23 | 01/12/2023 1

1 (2023-2024)_[K2021]_CK07-CBT-A2_Kỹ năng mềm_L1

[K2022] Lớp CK08-CDT-A1 đã có điểm học phần: VẼ KỸ THUẬT (GVGD: Nguyễn Thùy Linh)New

16:21 | 01/12/2023 1

1 (2023-2024)_[K2022]_CK08-CDT-A1_Vẽ Kỹ thuật_L1

[K2023] Lớp K23-CD-CBT2 đã có điểm học phần: TIN HỌC (GVGD: Trần Huỳnh Bảo)New

16:06 | 01/12/2023 0

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-CD-CBT2_Tin Học_L1

[K2023] Lớp K23-TC-KTL1 đã có điểm học phần: VẼ KỸ THUẬT (GVGD: Nguyễn Văn Hòa)New

15:28 | 01/12/2023 0

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-TC-KTL1_Vẽ Kỹ thuật_L1

[K2023] Lớp K23-CD-CNO1 đã có điểm học phần: TIẾNG ANH (GVGD: Nguyễn Thy Văn)New

15:07 | 01/12/2023 0

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-CD-CNO1_Tiếng Anh_L1

[K2023] Lớp K23-CD-CDT1 đã có điểm học phần: PHÁP LUẬT (GVGD: Nguyễn Chí Giáo)New

14:45 | 01/12/2023 1

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-CD-CDT1_Pháp Luật_L1

[K2023] Lớp K23-CD-VTL1 đã có điểm học phần: PHÁP LUẬT (GVGD: Nguyễn Chí Giáo)New

16:09 | 30/11/2023 9

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-CD-VTL1_Pháp Luật_L1

[K2023] Lớp K23-CD-KTL1 đã có điểm học phần: PHÁP LUẬT (GVGD: Nguyễn Chí Giáo)New

16:01 | 30/11/2023 7

1 (2023-2024)_[K2023]_K23-CD-KTL1_Pháp Luật_L1

1 2 3 4 5 6 > >>