TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:740.868
Hôm qua:1.194
Hôm nay:280

UBND tỉnh Cà Mau Phê duyệt kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông đến 2025
15:34 | 28/06/2019

       Ngày 25/06/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 1042/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       Kế hoạch đã xác định mục đích là triển khai Quyết định 522/QĐ-TTg, ngày 14/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025". Yêu cầu quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

       Đề án đã xác định mục tiêu rất cụ thể như sau:

       a) Mục tiêu đến năm 2020:

       - Khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

       - Khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

       - Phấn đấu ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

       - Phấn đấu ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

       b) Mục tiêu đến năm 2025:

       - Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

       - Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

       - Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

       - Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

        Đồng thời, Kế hoạch cũng đưa ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu và lộ trình để thực hiện…

XEM CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Các bản tin trước:
  Thông báo Tổ chức hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường 2019 (14:35 | 28/06/2019)
  Điều chỉnh ngành nghề tuyển sinh 2019 (09:59 | 19/06/2019)
  KÝ HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG (17:03 | 14/06/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  TIẾP NHẬN 31 VIÊN CHỨC, NHÀ GIÁO TỪ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT CÀ MAU (13:54 | 04/07/2019)
  Trường ĐHSPKT Vĩnh Long tuyển sinh đào tạo 2019 (08:51 | 17/07/2019)
  Quyết định thành lập các lớp KHÓA 2019 (nhập học đợt 1 - ngày 09/09/2019) (11:20 | 31/08/2019)
  Quyết định thành lập các lớp KHÓA 2019 (nhập học đợt 2 - ngày 01/10/2019) (08:36 | 25/09/2019)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang