TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.483
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.132

DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ

DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mã số (Serial Number)

Loại

1

Nguyễn Hồng Nhung

Hiệu trưởng

5404fffeb7033fb316d672201b7d8885

Viettel

2

Huỳnh Minh Hiếu

P.Hiệu trưởng

5404fffeb7033fb316d672201b7d8892

Viettel

CE 63 5A EE B1 B0 15 0E 15 23

Nội bộ

3

Trương Thanh Dũng

P.Hiệu trưởng

DD CD 86 54 6D BB BB 43 7B 1C

Nội bộ

4

Lê Quang Thạnh

KT trưởng

5404fffeb7033fb316d672201b7d87eb

Viettel

5

Trần Huỳnh Bảo

TP Đào tạo

10 54 CA 61 A9 1E EE 93 C8 C2

Nội bộ

6

Nguyễn Minh Thảnh

P.TP Đào tạo

7C B7 BC E9 50 79 0D 6A 1A 26

Nội bộ

7

Trần Minh Dương

CB P Đào tạo

B4 02 6C 1A 7F 75 F8 E0 FA 34

Nội bộ

8

Phan Cao Thanh

CB P Đào tạo

5B BF 03 A9 D0 5A EF 9A 6C 78

Nội bộ

9

Nguyễn Quốc Khánh

TP CTHSSV

8B 6A 10 0D B4 E3 B7 EB 34 7C

Nội bộ

10

Huỳnh Ga Ril

Tr K.Điện cơ

8C 2A 3B CB FA 0E F6 C8 9A 8C

Nội bộ

11

Nguyễn Minh Thắng

PTr K.Điện cơ

8F 23 FA B7 48 A6 6B C0 C7 9E

Nội bộ

12

Phạm Thanh Phúc

Tr tổ CM

06 BC 7F C1 72 A4 16 05 35 4D

Nội bộ

13

Lý Trung Kỳ

Tr tổ CM

30 B4 CB 09 FB 1F 16 B7 B8 52

Nội bộ

14

La Hoàng Đệ

Tr tổ CM

63 EB 78 D7 1D 87 70 5C 03 BB

Nội bộ

15

Trương Anh Tuấn

Giảng viên

0D 46 9D 0E 01 4C A3 5E E1 A7

Nội bộ

16

Phan Trần Phú

Giảng viên

26 05 6F 95 56 00 A9 DD AB 84

Nội bộ

17

Hứa Thanh Sơn

Giảng viên

6e bd 36 e2 55 4e dc 88 cf 18

Nội bộ

18

Hoàng Phi Hùng

Giảng viên

C6 D6 5D AA 05 1B 1A 7F 25 92

Nội bộ

19

Nguyễn Du

Giảng viên

0E FB E4 0D D3 7D B4 DF 2A 7A

Nội bộ

20

Nguyễn Kim Thủy

Giảng viên

6C DC 8E D9 C4 E8 25 5B BD 56

Nội bộ

21

Tiêu Trường Vũ

Giảng viên

68 EF 4B 6C 6D C2 20 C5 9F B6

Nội bộ

22

Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên

7E 47 2C 83 CA 1D 52 C7 C3 3C

Nội bộ

23

Phan Tấn Phước

Giảng viên

52 00 BF 10 42 FD 88 7E E1 1B

Nội bộ

24

Huỳnh Hán Thanh

Tr K.CNTT

4B 76 9F F1 8F F8 78 0E 77 49

Nội bộ

25

Phạm Duy Cường

PTr K.CNTT

E4 F5 6E 27 C7 1E 99 FB 84 E8 (old)

Nội bộ

9D DE BA FF 02 1E 6A D7 41 E9

26

Quách Tiểu Long

Giảng viên

81 AC 2D 9D 9F 92 66 E4 88 9B

Nội bộ

27

Tô Vũ Linh

Giảng viên

26 61 C8 F420 A0 88 5A 6E E9

Nội bộ

28

Phạm Thảo Vy

Giảng viên

E5 7C 66 29 6A 76 CC 7E 6F 1A

Nội bộ

29

Phan Ngọc Tuyền

Giảng viên

54 54 65 80 14 B4 DA A1 49 3D

Nội bộ

30

Lê Thị Phượng

Giảng viên

6A F0 1A 9B A7 60 26 5F 67 3E

Nội bộ

31

Lâm Thanh Nhàn

PTr K.Điện tử
(Phụ trách)

91 DA E2 79 09 03 82 05 36 CD

Nội bộ

32

Trần Nguyên Nghĩa

PTr K.Điện tử

FA 71 C6 C9 0E 8A B0 8E 2B D5

Nội bộ

33

Lê Công Thức

Giảng viên

76 7E 23 AB 14 D5 27 18 A5 50

Nội bộ

34

Nguyễn Thanh Khôi

Giảng viên

33 5B 1A A0 28 9B B9 6F 17 04

Nội bộ

35

Trần Mãnh Khương

Giảng viên

92 0F 22 69 AB 68 8F E6 69 35

Nội bộ

36

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên

16 66 AC 81 89 A9 9D AF 63 66

Nội bộ

37

Nguyễn Văn Tâm

Giảng viên

ED A2 88 A2 A9 7C 74 7E E1 41

Nội bộ

38

Đặng Quốc Hải

Giảng viên

7E 97 68 B2 4C D9 88 A8 CA EB

Nội bộ

39

Nguyễn Thy Văn

Giảng viên

F0 99 84 06 B4 98 0B 34 A8 7A

Nội bộ

40

Phan Thiết Lĩnh

Giảng viên

7D 1C C5 35 8F CB 60 EA 81 48

Nội bộ

41

Huỳnh Văn Hải

Giảng viên

30 4A 53 A7 7B 32 57 0B 04 EC

Nội bộ

42

Lê Phú Phương

Giảng viên

03 3A DA 09 14 C3 05 35 3F 8C

Nội bộ

43

Nguyễn Rô Be

Giảng viên

EB D3 B7 AF 75 EA C6 F9 9A A8

Nội bộ

44

Nguyễn Viết Quân

Giảng viên

AF 7C 72 9D 2D 7B 7C 2D F4 44

Nội bộ

45

Đỗ Hoàng Xa

Giảng viên

95 5C D9 3F BB 91 1E C6 FD 99

Nội bộ

46

Nguyễn Chí Giáo

Giảng viên

E4 64 37 B0 7E 00 29 F8 EC 3C

Nội bộ

47

Lê Ngọc Giàu

Giảng viên

08 CD 7E 88 23 94 3D 09 02 AB

Nội bộ

48

Võ Thị Ly

Giảng viên

A6 C7 4D 72 08 19 CA 1B B9 0A

Nội bộ

49

Lâm Tuyết Hận

Giảng viên

71 96 22 D1 65 02 0D DB 12 F2

Nội bộ

50

Nguyễn Thị Yến Nương

Giảng viên

F4 1D 62 09 88 16 B6 C7 E2 70

Nội bộ

51

Nguyễn Thị Thu Vân

Giảng viên

A9 C5 10 7D 76 F0 E6 F6 9F E6

Nội bộ

52

Nguyễn Thị Lol

Giảng viên

5F EA F0 9D 27 4B 48 B4 8F 6D

Nội bộ

53

Hà Thụy Thị Vy

Giảng viên

64 91 D6 59 39 E8 F7 98 46 3C

Nội bộ

54

Châu Dương Minh Hiếu

Giảng viên

A1 C3 69 AD 81 89 D4 A1 43 3C

Nội bộ

55

Phạm Phú Khánh

Giảng viên

713D821A2AC7FBCA1923

Nội bộ

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Xét tuyển trực tuyến
Tuyển sinh trực tuyến
Hồ sơ tuyển sinh
Hỏi đáp
E-Learning
Biểu mẫu
Thủ tục trực tuyến
Tra cứu văn bằng
Nhóm Cựu HSSV
Diễn đàn SV
Blank1
UBND tinh
TCGDNN
Vụ đào tạo chính quy
So LDTBXH
TT DVVL CM
Blank2
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang