HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.748
Hôm qua:1.607
Hôm nay:286
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Danh sách chứng thư số


DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mã công khai
(Serial Number)

1

Từ Hoàng Ân

Hiệu trưởng

5404fffeb7033fb316d672201ba1fb79

2

Huỳnh Minh Hiếu

P.Hiệu trưởng

54 04 FF FE B7 03 3F B3 16 D6 72 20 1B 8F 85 40 

54 04 FF FE B7 03 3F B3 16 D6 72 20 1B A1 DB 15

3

Trương Thanh Dũng

P.Hiệu trưởng

62 A7 6C B7 AE A0 F1 A8 4C E5

4

Trần Nguyên Nghĩa

PTr P.Đào tạo

FA 71 C6 C9 0E 8A B0 8E 2B D5

5

Nguyễn Minh Thảnh

PTr P.Đào tạo

AD 5F76 06 AD 21 92 FD 23 65

6

Nguyễn Quốc Khánh

TP CTHSSV

8B 6A 10 0D B4 E3 B7 EB 34 7C

7

Trần Huỳnh Bảo

Tr K KHCB

3B 37 B4 EC DF 20 5D 98 B8 FB

8

Huỳnh Ga Ril

Tr K.Điện-ĐT

8C277ADC063F8182E51C

8C2A3BCBFA0EF6C89ABC

9

Nguyễn Minh Thắng

PTr K.CK-OTO

ZCXT 48 49 HK QR AW AJ XFXN

10

Huỳnh Hán Thanh

Tr K.CNTT

D9 94 92 79 06 D5 C1 AB D0 55

11

Phạm Duy Cường

PTr K.CNTT

9D DE BA FF 02 1E 6A D7 41 E9

12

Lâm Thanh Nhàn

PTr K.Đ-ĐT

91 DA E2 79 09 03 82 05 36 CD

13

Phạm Thanh Phúc

Giảng viên

16 12 61 92 DA 7A 26 5F 73 1E

14

Lý Trung Kỳ

Giảng viên

30 B4 CB 09 FB 1F 16 B7 B8 52

15

La Hoàng Đệ

Giảng viên

7B 97 E5 C9 76 9F 5D A9 FF 9D

16

Trương Anh Tuấn

Giảng viên

0D 46 9D 0E 01 4C A3 5E E1 A7

17

Phan Trần Phú

Giảng viên

99 E2 49 AE 26 BC 8D AA E3 97

18

Hứa Thanh Sơn

Giảng viên

‎23 37 dc 40 bd c5 0c a3 48 e4 91 03 04 e9 e2 2f

19

Hoàng Phi Hùng

Giảng viên

D7 F7 2F 7E 71 8A C1 C9 74 6B

20

Nguyễn Du

Giảng viên

8D 7A 89 B6 C3 BB C8 22 03 B4

21

Nguyễn Kim Thủy

Giảng viên

C0 4C 3D 49 64 04 FF 3C BD AB

22

Tiêu Trường Vũ

Giảng viên

68 EF 4B 6C 6D C2 20 C5 9F B6

23

Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên

7E 47 2C 83 CA 1D 52 C7 C3 3C

24

Phan Tấn Phước

Giảng viên

F0 C6 44 08 F4 C9 59 66 C5 60

25

Tô Vũ Linh

Giảng viên

AC 2E C5 98 1E B4 56 BA 70 03

26

Phạm Thảo Vy

Giảng viên

E5 7C 66 29 6A 76 CC 7E 6F 1A

27

Phan Ngọc Tuyền

Giảng viên

54 01 0C 17 60 45 D0 11 B5 C9 39 CF A9 5C F2 5D (Misa)

A5 6D 2A 1B 1C 20 F4 03 52 7F

9A 20 7D 2D F4 E8 08 89 A9 AC

28

Lê Thị Phượng

Giảng viên

68 CE 7E 3D 37 22 63 57 52 1D

29

Lê Công Thức

Giảng viên

76 7E 23 AB 14 D5 27 18 A5 50

30

Nguyễn Thanh Khôi

Giảng viên

33 5B 1A A0 28 9B B9 6F 17 04

31

Trần Mãnh Khương

Giảng viên

FB EA 78 6C CF EB 81 84 DD 39

32

Dương Quốc Phong

Giảng viên

2C 3B 90 35 31 B7 18 95 51 29

33

Trần Quang Thắng

Giảng viên

A7 64 A5 FD 3C 13 C9 10 EF FD

34

Huỳnh Thanh Tùng

Giảng viên

DA 5E 1B 1F 2D C4 04 38 48 75
(81 07 FD 4D A0 75 E8 B3 5D 8C)

35

Lê Văn Liêu

Giảng viên

00 85 1A BD CA 69 4E A3 B0

36

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên

54 01 0C 2C 8D FC 8A C3 E1 42 2D 8C F8 12 3F FF (Misa)

EF 7A 7C F4 5C 79 34 E0 CC 64

37

Đặng Quốc Hải

Giảng viên

7E 97 68 B2 4C D9 88 A8 CA EB

38

Nguyễn Thy Văn

Giảng viên

F0 99 84 06 B4 98 0B 34 A8 7A

57 5B D9 2C 30 28 0B C6 27 8F

39

Huỳnh Văn Hải

Giảng viên

30 4A 53 A7 7B 32 57 0B 04 EC

40

Lê Phú Phương

Giảng viên

03 3A DA 09 14 C3 05 35 3F 8C

41

Nguyễn Rô Be

Giảng viên

EB D3 B7 AF 75 EA C6 F9 9A A8

42

Nguyễn Viết Quân

Giảng viên

AF 7C 72 9D 2D 7B 7C 2D F4 44

43

Đỗ Hoàng Xa

Giảng viên

29 5B 49 0D 95 58 DE 72 95 93

44

Nguyễn Chí Giáo

Giảng viên

E4 64 37 B0 7E 00 29 F8 EC 3C

45

Lê Ngọc Giàu

Giảng viên

C2 90 EB 71 F2 21 07 D1 B7 EB

46

Võ Thị Ly

Giảng viên

A6 C7 4D 72 08 19 CA 1B B9 0A

47

Trần Ngọc Châu

Giảng viên

7F 61 4D 51 8E 18 24 DB B0 F8

48

Hà Thụy Thị Vy

Giảng viên

60 C4 49 CB 49 2A 87 48 13 28

49

Châu Dương Minh Hiếu

Giảng viên

A1 C3 69 AD 81 89 D4 A1 43 3C

50

Lâm Tuyết Hận

Giảng viên

71 96 22 D1 65 02 0D DB 12 F2

51

Nguyễn Thị Yến Nương

Giảng viên

F4 1D 62 09 88 16 B6 C7 E2 70

52

Nguyễn Thị Thu Vân

Giảng viên

A9 C5 10 7D 76 F0 E6 F6 9F E6

53

Nguyễn Thị Lol

Giảng viên

AC FF E3 3C 45 B9 1A 79 16 ED

54

Đỗ Hoàng Long

Chuyên viên

36 92 09 DB 58 EF C8 97 4E DC

55

Nguyễn Thanh Đời

Giảng viên

E3 E8 B8 87 D3 57 E8 CE 71 E8

56

Trương Thúy Nhiễn

Giảng viên

C2 D1 AD 4F 64 19 44 A0 B3 C4

57

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Giảng viên

8E B1 0B F4 07 1A 9A 8E 3F 6E
8C 3E 0A 37 15 24 A9 0B AB 78

58

Phạm Thanh Phượng

Chuyên viên

88 A8 00 4D 5D D1 62 3E 84 8B

59

Đặng Thị Mai Loan

Chuyên viên

B1 C6 BA 4D 63 91 99 5F 8F 87

60

Mã Đề Nil

Giảng viên

7D B9 DD DD 77 6E 88 A5 D8 95

61

Danh Ngọc Sương

Giảng viên

E9 74 DD BD 88 28 87 55 04 4E

62

Nguyễn Đức Duy

Giảng viên

36 0C 51 5A 9C 59 0E BB A5 24

63

 Võ Minh Đương

P Tr P.HC-TC ‎00 84 7A 42 EA 77 54 0D DB

64

Trần Việt Khởi Trưởng P.HC-TC 00b14550a0fae94989