HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.930.026
Hôm qua:778
Hôm nay:392
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Khoa Khoa học cơ bản


Địa chỉ :Số 8, Mậu Thân, Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(02903) 592.101
Email :bomoncoban.vkc@gmail.com
Trưởng khoa
ThS. Trần Huỳnh Bảo
Giảng viên
ThS. Nguyễn Rô Be
Giảng viên
ThS. Trần Ngọc Châu
Giảng viên
ThS. Nguyễn Chí Giáo
Giảng viên
CN. Lê Ngọc Giàu
Giảng viên
CN. Huỳnh Văn Hải
Giảng viên
CN. Võ Thị Ly
Giảng viên
CN. Lê Phú Phương
Giảng viên
ThS. Nguyễn Viết Quân
Giảng viên
CN. Nguyễn Thy Văn
Giảng viên
ThS. Đỗ Hoàng Xa

Chức năng, nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của hiệu trưởng;

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi theo từng môn học, mô-đun.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

6. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

8. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa Cơ bản và quản lý các môn chung (Chính trị; Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Tin học; Ngoại ngữ), môn học Kỹ năng mềm, môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn Văn hóa THPT;

9. Thực hiện các nhiệu vụ khác và chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1ThS. Trần Huỳnh BảoTrưởng khoa(02903)592 101baokhmt188@camauvkc.edu.vn
2ThS. Nguyễn Rô BeGiảng viênnguyenrbo@camauvkc.edu.vn
3ThS. Trần Ngọc ChâuGiảng viên0000000000chautran87cm@camauvkc.edu.vn
4ThS. Nguyễn Chí GiáoGiảng viênnchigiao@camauvkc.edu.vn
5CN. Lê Ngọc GiàuGiảng viênlengocgiau1983.tcn@camauvkc.edu.vn
6CN. Huỳnh Văn HảiGiảng viên(02903)592 101huynhvanhai@camauvkc.edu.vn
7CN. Võ Thị LyGiảng viênvothily1982@camauvkc.edu.vn
8CN. Lê Phú PhươngGiảng viênlpphuong.cdn@camauvkc.edu.vn
9ThS. Nguyễn Viết QuânGiảng viênnguyenminhquan1976@camauvkc.edu.vn
10CN. Nguyễn Thy VănGiảng viênnguyen.thyvan@camauvkc.edu.vn
11ThS. Đỗ Hoàng XaGiảng viêndohoangxacm@camauvkc.edu.vn