HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.828
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.159
Zalo Official

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư


Địa chỉ :Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(02903) 592.103
Email :
Phó trưởng phòng
CN. Lê Quang Thạnh
Kế toán trưởng
CN. Trần Thị Thanh Thoa

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính, lập kế hoạch thu - chi hàng quý, hàng năm của Trường, thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước;

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư và chi phí khác trong Trường, tổ chức kiểm kê theo định kỳ đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thiết bị thực hành theo định mức vật tư và tiến độ giảng dạy.

- Tổng hợp, thống kê thiết bị, vật tư của nhà trường, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ.

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thực hành theo định kỳ

- Đề xuất tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa trang thiết bị thực hành, cải tạo nhà xưởng thực hành.

- Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn tham mưu công tác thực nghiệm khoa học công nghệ vào dịch vụ sản xuất theo ngành nghề đào tạo.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1CN. Lê Quang ThạnhPhó trưởng phòng(02903)592.103lequangthanh39@camauvkc.edu.vn
2CN. Trần Thị Thanh ThoaKế toán trưởng(02903)592.103thanhthoaktkt@camauvkc.edu.vn
3CN. Nguyễn Thanh NghịChuyên viên(02903)592.103nghihcth@camauvkc.edu.vn
4CN. Trần Thị Hoài TrânChuyên viên(02903)592.103tranthihoaitran@camauvkc.edu.vn