HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.717
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.048
Zalo Official

Danh bạ điện thoại


SttHọ tênChức vụĐiện thoạiĐịa chỉ email
1TS. Nguyễn Hồng NhungHiệu trưởng Ban giám hiệu
Phụ trách Khoa Chế biến 
(02903)832.835 nhungviethancm@camauvkc.edu.vn 
2ThS. Trương Thanh DũngPhó Hiệu trưởng Ban giám hiệu (02903)592.102 ttdungcm@camauvkc.edu.vn 
3ThS. Huỳnh Minh HiếuPhó Hiệu trưởng Ban giám hiệu
Chủ tịch Công đoàn 
(02903)592.101 hmhieu.cm@camauvkc.edu.vn 
4ThS. Trần Huỳnh BảoTrưởng khoa Khoa Cơ bản (02903)592 101 baokhmt188@camauvkc.edu.vn 
5CN. Lâm Thanh NhànPhó trưởng khoa (phụ trách) Khoa Điện tử  lamthanhnhan.tcn@camauvkc.edu.vn 
6ThS. Huỳnh Ga RilTrưởng khoa Khoa Điện - Cơ  huynhgaril@camauvkc.edu.vn 
7ThS. Huỳnh Hán ThanhTrưởng khoa Khoa CNTT  thanh250720@camauvkc.edu.vn 
8CN. Phạm Duy CườngPhó trưởng khoa Khoa CNTT  phamduycuong@camauvkc.edu.vn 
9KS. Nguyễn Minh ThắngPhó trưởng khoa Khoa Điện - Cơ (02903)592 101 minhthang.cdn@camauvkc.edu.vn 
10KS. Nguyễn Thanh ĐờiPhụ trách Cơ sở 6 (02903)876.881  
11ThS. Hồ Thanh LiêmPhụ trách Cơ sở 4 (02903)883.004  
12CN. Đỗ Hoàng LongPhụ trách Cơ sở 5 (02903)895.557  
13CN. Nguyễn Quốc KhánhTrưởng phòng Phòng Công tác học sinh - khảo thí
Phó Chủ tịch Công đoàn 
(02903)592.102 khanh.cdn@camauvkc.edu.vn 
14CN. Trần Việt KhởiTrưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835 phuongdong.cm@camauvkc.edu.vn 
15ThS. Trần Nguyên NghĩaPhó trưởng phòng (phụ trách) Phòng Đào tạo (02903)592.101 nghiatn2906@camauvkc.edu.vn 
16CN. Võ Minh ĐươngPhó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835 minhduongcdn@camauvkc.edu.vn 
17ThS. Nguyễn Minh ThảnhPhó trưởng phòng Phòng Đào tạo (02903)592.101 nmthanh@camauvkc.edu.vn 
18CN. Lê Quang ThạnhPhó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư (02903)592.103 lequangthanh39@camauvkc.edu.vn 
19CN. Trần Thị Thanh ThoaKế toán trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư
UV BCH Công đoàn 
(02903)592.103 thanhthoaktkt@camauvkc.edu.vn 
20KS. Huỳnh Thanh Tùng Giảng viên Khoa Điện - Cơ   
21KS. Trần Quang Thắng Giảng viên Khoa Điện - Cơ   
22ThS. Nguyễn Rô BeGiảng viên Khoa Cơ bản  nguyenrbo@camauvkc.edu.vn 
23CN. Trần Ngọc ChâuGiảng viên Khoa Cơ bản  chautran87cm@camauvkc.edu.vn 
24CN. La Hoàng ĐệGiảng viên Khoa Điện - Cơ  lahoade12345@camauvkc.edu.vn 
25ThS. Nguyễn DuGiảng viên Khoa Điện - Cơ  duktcnnl@camauvkc.edu.vn 
26KS. Nguyễn Đức DuyGiảng viên Khoa Điện - Cơ   
27ThS. Nguyễn Chí GiáoGiảng viên Khoa Cơ bản  nchigiao@camauvkc.edu.vn 
28CN. Lê Ngọc GiàuGiảng viên Khoa Cơ bản  lengocgiau1983.tcn@camauvkc.edu.vn 
29ThS. Đặng Quốc HảiGiảng viên Khoa Cơ bản  dangquochaicm@camauvkc.edu.vn 
30CN. Huỳnh Văn HảiGiảng viên Khoa Cơ bản
UV BCH Công đoàn 
(02903)592 101 huynhvanhai@camauvkc.edu.vn 
31ThS. Lâm Tuyết HậnGiảng viên Khoa Chế biến  lamtuyethancm@camauvkc.edu.vn 
32CN. Châu Dương Minh HiếuGiảng viên Khoa Chế biến  chauhieucm@camauvkc.edu.vn 
33ThS. Nguyễn Văn HòaGiảng viên Khoa Điện - Cơ  hoaktktcm@camauvkc.edu.vn 
34ThS. Hoàng Phi HùngGiảng viên Khoa Điện - Cơ
UV BCH Công đoàn 
(02903)592 101 hoangphihung.cdn@camauvkc.edu.vn 
35ThS. Nguyễn Thanh KhôiGiảng viên Khoa Điện tử  thanhkhoi22@camauvkc.edu.vn 
36CN. Trần Mãnh KhươngGiảng viên Khoa Điện - Cơ  tranmanhkhuong.cdn@camauvkc.edu.vn 
37KS. Lý Trung KỳGiảng viên Khoa Điện - Cơ  lyky2006@camauvkc.edu.vn 
38KS. Lê Văn LiêuGiảng viên Khoa Điện - Cơ   
39CN. Nguyễn Thùy LinhGiảng viên Khoa Điện tử
UV BCH Công đoàn 
(02903)592 101 nguyenthuylinh.vkc@camauvkc.edu.vn 
40CN. Tô Vũ LinhGiảng viên Khoa CNTT  tovulinh@camauvkc.edu.vn 
41CN. Nguyễn Thị LolGiảng viên Khoa Chế biến  nguyenthilol82cm@camauvkc.edu.vn 
42CN. Võ Thị LyGiảng viên Khoa Cơ bản  vothily1982@camauvkc.edu.vn 
43CN. Nguyễn Thị Yến NươngGiảng viên Khoa Chế biến  nuongktkt@camauvkc.edu.vn 
44KS. Dương Quốc PhongGiảng viên Khoa Điện - Cơ   
45CN. Phan Trần PhúGiảng viên Khoa Điện - Cơ  tranphuphan123@camauvkc.edu.vn 
46CN. Phạm Thanh PhúcGiảng viên Khoa Điện - Cơ  phamthanhphuc.cdn@camauvkc.edu.vn 
47ThS. Phan Tấn PhướcGiảng viên Khoa Điện - Cơ  ptphuocvkc@camauvkc.edu.vn 
48CN. Lê Phú PhươngGiảng viên Khoa Cơ bản  lpphuong.cdn@camauvkc.edu.vn 
49ThS. Lê Thị PhượngGiảng viên Khoa CNTT  ltphuongcdn@camauvkc.edu.vn 
50ThS. Nguyễn Viết QuânGiảng viên Khoa Cơ bản  nguyenminhquan1976@camauvkc.edu.vn 
51CN. Hứa Thanh SơnGiảng viên Khoa Điện - Cơ  thanhsonhua123@camauvkc.edu.vn 
52CN. Phan Cao ThanhGiảng viên Khoa Cơ bản (02903)592.101 phancaothanh1983@camauvkc.edu.vn 
53CN. Lê Công ThứcGiảng viên Khoa Điện tử  congthuctcn@camauvkc.edu.vn 
54KS. Nguyễn Kim ThủyGiảng viên Khoa Điện - Cơ  nguyenkimthuy@camauvkc.edu.vn 
55CN. Trương Anh TuấnGiảng viên Khoa Điện - Cơ  truongsusu123@camauvkc.edu.vn 
56KS. Phan Ngọc TuyềnGiảng viên Khoa CNTT  tuyenktktcamau@camauvkc.edu.vn 
57ThS. Nguyễn Thị Thu VânGiảng viên Khoa Chế biến  nttvan@camauvkc.edu.vn 
58CN. Nguyễn Thy VănGiảng viên Khoa Cơ bản  nguyen.thyvan@camauvkc.edu.vn 
59ThS. Tiêu Trường VũGiảng viên Khoa Điện - Cơ  tieutruongvu79@camauvkc.edu.vn 
60TS. Hà Thị Thụy VyGiảng viên Khoa Chế biến  hattvy@camauvkc.edu.vn 
61CN. Phạm Thảo VyGiảng viên Khoa CNTT  ptvy.tcn.cm@camauvkc.edu.vn 
62ThS. Đỗ Hoàng XaGiảng viên Khoa Cơ bản  dohoangxacm@camauvkc.edu.vn 
63KS. Lê Minh Tân Chuyên viên Cơ sở 5 (02903)895.557  
64KS. Lư Quỳnh Như Chuyên viên Phòng Đào tạo (02903)592.101  
65CN. Nguyễn Thị Kiều DiễmChuyên viên Phòng Công tác học sinh - khảo thí (02903)592.102 kieudiemktcm@gmail.com 
66CN. Tạ Công ĐoànChuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835  
67KS. Nguyễn Bé EmChuyên viên Cơ sở 5
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
(02903)895.557  
68KS. Tiêu Minh KhảiChuyên viên Cơ sở 5 (02903)895.557  
69CN. Phan Thiết LĩnhChuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835 phanthietlinh1980cdn@gmail.com 
70CN. Đặng Thị Mai LoanChuyên viên Phòng Công tác học sinh - khảo thí (02903)592.102 dangloanktkt@camauvkc.edu.vn 
71KS. Nguyễn Thị Chúc MaiChuyên viên Cơ sở 4 (02903)883.004  
72CN. Nguyễn Thanh NghịChuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư (02903)592.103 nghihcth@camauvkc.edu.vn 
73ThS. Trương Thúy NhiễnChuyên viên Phòng Công tác học sinh - khảo thí
UV BCH Công đoàn 
(02903)592.102 truongthuynhiennhien@gmail.com 
74CN. Trần Quê NhuChuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835 tranquenhu@gmail.com 
75KS. Mã Đề NilChuyên viên Cơ sở 6 (02903)876.881  
76CN. Phạm Thanh PhượngChuyên viên Phòng Công tác học sinh - khảo thí (02903)592.102 thanhphuong.bo@camauvkc.edu.vn 
77ThS. Phạm Thúy PhượngChuyên viên Phòng Đào tạo (02903)592.101 ptphuongtcn.cm@gmail.com 
78KS. Danh Ngọc SươngChuyên viên Cơ sở 6
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
(02903)876.881  
79CN. Châu Thị Hồng ThơChuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức
Bí thư Đoàn Thanh niên 
(02903)832.835 hongtho258@camauvkc.edu.vn 
80CN. Trần Thị Hoài TrânChuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vật tư (02903)592.103 tranthihoaitran@camauvkc.edu.vn 
81KS. Nguyễn Quang TrườngChuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức (02903)832.835  
82ThS. Lê Ánh XuânChuyên viên Phòng Đào tạo (02903)592.101 leanhxuan.cm@gmail.com 
83CN. Văn Truyền ThốngNhân viên Cơ sở 4 (02903)883.004  
84Nguyễn Văn ChiếnNhân viên BV Phòng Hành chính - Tổ chức 0917 859 059  
85Nguyễn Thanh MộngNhân viên BV Phòng Hành chính - Tổ chức 0911.592.949  
86Phan Thanh NămNhân viên BV Phòng Hành chính - Tổ chức 0947.997.116  
87Từ Thanh TuấnNhân viên BV Phòng Hành chính - Tổ chức 0918.917.618