HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.814
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.145
Zalo Official

Lịch sử phát triển


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Năm 2001:

Thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật tỉnh Cà Mau (Quyết định số 32/2001/QĐ-UB ngày 30/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) trực thuộc trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Chức năng chính là đào tạo công nhân kỹ thuật trình độ bậc 3/7 và 4/6.

Năm 2006:

Thành lập Trường Trung cấp nghề tỉnh Cà Mau (theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) trên cơ sở Trường Công nhân Kỹ thuật tỉnh Cà Mau. Trường Trung cấp nghề tỉnh Cà Mau là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo nghề ở hai cấp trình độ Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. Đồng thời, nhà trường còn thực hiện chức năng đào tạo theo phương thức liên kết với các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh gồm các trình độ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Năm 2015:

Thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau được (Quyết định số 637/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Cà Mau, trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là một trong năm trường dạy nghề Chính phủ Việt Nam chấp thuận đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau có chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ và trình trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương; hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng mềm, kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.