HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.687
Hôm qua:1.607
Hôm nay:225
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Văn bản đào tạo của trường


UBND TỈNH CÀ MAU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO

STT

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

1

Quyết định 142/QĐ-CĐN, 06/9/2019: quy định Đào tạo theo Tín chỉ (theo TT09/2017/TT-BLĐTBXH)

Áp dụng từ Khóa 2021 trở về trước

2

Quyết định 239/QĐ-CĐN, 28/11/2019: quy định Thi kết thúc môn học, mô-đun

Hết hiệu lực
(được thay thế bởi QĐ 344/QĐ-CĐN, 31/10/2022)

3

Quyết định 240/QĐ-CĐN, 15/09/2020: quy định Hồ sơ, sổ sách chuyên môn

 

4

Quyết định 356/QĐ-CĐN, 18/12/2020: quy định Hoạt động NCKH

 

5

Quyết định 89/QĐ-CĐN, 12/4/2022: quy định Chế độ làm việc của nhà giáo

Hết hiệu lực
(được thay thế bởi QĐ 275/QĐ-CĐN, 22/08/2023)

6

Quyết định 92/QĐ-CĐN, 15/4/2022: phân công nhà giáo sinh hoạt theo tổ nhóm ngành nghề chuyên môn

 

7

Quyết định 246/QĐ-CĐN, 30/8/2022: quy định Đào tạo theo Tín chỉ (theo TT04/2022/TT-BLĐTBXH)

Áp dụng từ Khóa 2022

8

Thông báo 30/TB-CĐN, 12/9/2022: thông báo Thực hiện SSCM từ năm học 2022-2023

 

9

Quyết định 258/QĐ-CĐN, 09/9/2022: Ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo và Bảng phân công nhà giáo năm học 2022-2023

Áp dụng trong năm học 2022 - 2023

10

Quyết định số 344/QĐ-CĐN, ngày 31/10/2022, ban hành quy định về việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun.

Tải các phụ lục (file Word): TẠI ĐÂY

Áp dụng từ năm học 2022 - 2023

11 Quyết định 275/QĐ-CĐN, 22/8/2023: quy định Chế độ làm việc của nhà giáo