HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.930.044
Hôm qua:778
Hôm nay:410
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Nguồn lực


Đang cập nhật số liệu chính thức....

NGUỒN LỰC (năm 2021)

I. NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng cộng: 75 công chức, viên chức và người lao động

1. Cơ cấu

- Ban giám hiệu               : 03 người

- Giảng viên                    : 50 người

- Viên chức hành chính  : 14 người

- Hợp đồng lao động       : 08 người

2. Trình độ chuyên môn

- Tiến sĩ                           : 02 người

- Thạc sĩ                          : 23 người

- Đại học                         : 42 người

- Khác                             : 08 người

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

1. Cơ sở vật chất

Tên

Số lượng

Diện tích

(m2)

Ghi chú

a) Trụ sở chính

(08, Mậu Thân, Phường 9, TP Cà Mau)

51.450

 

- Phòng làm việc tại khu hiệu bộ

27

1.236

 

- Phòng học lý thuyết

11

890

 

- Xưởng / phòng thực hành

34

3.470

 

- Khu phục vụ

 

 

 

        + Thư viện

01

200

 

        + Phòng ở ký túc xá

06

520

 

- Hội trường

01

1.800

 

b) Cơ sở 2

(02, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà Mau)

4.323,2

 

- Phòng làm việc tại khu hiệu bộ

10

442,5

 

- Phòng học lý thuyết

34

1.790,8

 

- Xưởng / phòng thực hành

0

0

 

- Hội trường

01

221

 

- Khác

 

468,4

 

c) Cơ sở 3

(9A-9B, Mậu Thân, Phường 9, TP Cà Mau)

64.636,3

 

- Khu hiệu bộ

0

 

 

- Phòng học lý thuyết

0

 

 

- Xưởng / phòng thực hành

12

1.007

 

- Hội trường

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thiết bị đào tạo

Ngành nghề

Đơn vị tính (triệu VNĐ)

Ghi chú

1) Các ngành nghề đầu tư bằng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc

 

- Công nghệ ô tô

10.317

Nghề đạt cấp độ quốc tế

- Cơ điện tử (*)

14.785

- Công nghệ thông tin (**)

2.172

- Công nghệ lạnh và điều hòa không khí

11.599

- Phòng máy tính, ngôn ngữ

5.077

 

2) Các ngành nghề đầu tư bằng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

 

- Điện công nghiệp

12.000

Nghề đạt cấp độ quốc gia

- Chế biến và bảo quản thủy sản

2.434,8

Nghề đạt cấp độ khu vực

- Điện tử công nghiệp

 

Sử dụng thiết bị chung các nghề (*) và (**)

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

- Thiết kế trang Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO