HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.825
Hôm qua:1.607
Hôm nay:363
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Chương trình đào tạo


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. Chương trình đào tạo các môn học chung: 

(Ban hành theo quyết định số 11/QĐ-CĐN, ngày 21/01/2019 và số 115/QĐ-CĐN, ngày 19/08/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

2. Chương trình đào tạo các môn văn hóa THPT: 

(Ban hành theo quyết định số  241/QĐ-CĐN, ngày  29/11/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

3. Chương trình đào tạo theo Niên chế: 

(Ban hành theo quyết định số 78/QĐ-CĐN và số 79/QĐ-CĐN, ngày 30/07/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

Áp dụng: Khóa 2017, Khóa 2018

4. Chương trình đào tạo theo Tín chỉ: 

(Ban hành theo quyết định số 143/QĐ-CĐN, ngày 06/09/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)

Áp dụng: Khóa 2019,  Khóa 2020