HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.745
Hôm qua:1.607
Hôm nay:283
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Liên hệ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU

 

 

- Email:

camauvkc@camauvkc.edu.vn

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

- Điện thoại:
- Email:

(0290) 3.592.101
daotaocamau.vkc@gmail.com

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

 

- Điện thoại:
- Email:

(0290) 3.832.835
phongtchc.vkc@gmail.com

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

 

- Điện thoại:
- Email:

(0290) 3.592.102
phongcths.vkc@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - VẬT TƯ

 

 

- Điện thoại:
- Email:

(0290) 3.592.103
phongkhtc.vkc@gmail.com