HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.757
Hôm qua:1.607
Hôm nay:295
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Thời khóa biểu phòng


Học kỳ :
Tuần :
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Phòng Cs1-SÂN TRƯỜNG 2
Sáng1   
GDQP-AN (4g)
   
2
3
4
Phòng Cs1-SÂN TRƯỜNG 1
Sáng1   
GDTC (3g)
(28/30 ket thuc)
   
2
3
Phòng Cs1-Th.IT 1 (p204)
Sáng1
LậpTrình Wform.NET (4g)
 
LậpTrình WebPHP (4g)
 
LậpTrình WebPHP (4g)
  
2
3
4
Chiều1
LậpTrình Wform.NET (4g)
      
2
3
4
Phòng Cs1-Th.IT 2 (p207, MC)
Sáng1 
LậpTrình WebPHP (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
 
CSDL (4g)
  
2
3
4
Chiều1 
LậpTrình WebPHP (4g)
  
CSDL (4g)
  
2
3
4
Phòng Cs1-Th.IT 4 (p209, MC)
Chiều1   
Tin Học (3g)
   
2
3
Phòng Cs1-Th.IT 6 (p102, TV)
Sáng1
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebNC (4g)
 
LậpTrình WebNC (4g)
   
2
3
4
Chiều1
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebNC (4g)
 
LậpTrình WebNC (4g)
   
2
3
4
Phòng Cs1-Th.LẠNH CN
Sáng1
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4
Chiều1
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4
Phòng Cs1-Th.LẠNH CƠ BẢN
Sáng1    
ĐL Điện-ĐL (4g)
  
2
3
4
Chiều1    
ĐL Điện-ĐL (4g)
  
2
3
4
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 1
Sáng1  
ĐHKK C.bộ (4g)
    
2
3
4
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 2
Sáng1
ĐHKK C.bộ (4g)
   
ML D.dụng (5g)
(THI)
  
2
3
4
5 
Chiều1
ĐHKK C.bộ (4g)
      
2
3
4
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 1
Sáng1
HT.Di chuyển (4g)
Trang bị Điện Ôtô (4g)
 
KT Lái Ôtô (5g)
(27/30-Ket thuc)
   
2
3
4
5  
Chiều1
HT.Di chuyển (4g)
Trang bị Điện Ôtô (4g)
     
2
3
4
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 2
Sáng1   
HT.Di chuyển (4g)
(THI)
Thi lần 2 - TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ (2g)
  
2
3 
4 
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 3
Sáng1 
ĐHKK ô tô (4g)
     
2
3
4
Chiều1 
ĐHKK ô tô (4g)
     
2
3
4
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 4
Sáng1
HT-T.Lực (4g)
      
2
3
4
Chiều1
HT-T.Lực (4g)
      
2
3
4
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 5
Chiều1    
Thi lần 2- BƠM,QUẠT, MÁY NÉN (2g)
  
2
Phòng Cs1-Th.TỰ ĐỘNG
Sáng1
Mạng CN (4g)
(43)
HT MPS (4g)
(THI)
Mạng CN (4g)
(51)
 
Mạng CN (4g)
(59)
  
2
3
4
Chiều1
Mạng CN (4g)
(47)
 
Mạng CN (4g)
(55)
 
Mạng CN (4g)
(63)
  
2
3
4
Phòng CS2-P.1D (46c, TV)
Sáng1
CĐ-Môn Học (5g)
ĐHKK C.bộ2 (5g)
 
ĐHKK C.bộ2 (5g)
   
2
3
4
5
Phòng CS2-P.2D (40c, TV)
Sáng1    
Trang bị Điện Ôtô (5g)
  
2
3
4
5
Chiều1    
CS.KT-N và ĐHKK (2g)
(THI)
  
2
Phòng CS2-P.3B (40c, TV)
Chiều1  
CS.KT-N và ĐHKK (5g)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-P.3C (44c, TV)
Sáng1   
Mạng MT (5g)
   
2
3
4
5
Phòng CS2-P.3D (40c, TV)
Sáng1    
GDQP-AN (5g)
  
2
3
4
5
Chiều1  
Tiếng anh C.ngành (5g)
 
GDQP-AN (5g)
  
2
3
4
5
Phòng CS2-P.4D (46c, TV)
Chiều1  
Tiếng Anh (5g)
Tin Học (5g)
Tiếng Anh (5g)
  
2
3
4
5
Phòng CS2-P.5D (44c, TV)
Chiều1  
Tin Học (5g)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-P.7D (42c, TV)
Sáng1    
Cung cấp Điện (5g)
  
2
3
4
5
Phòng CS3-Th.CHẾ BIẾN TS 2
Sáng1    
CB.LạnhĐông TS (4g)
  
2
3
4
Chiều1   
CB.LạnhĐông TS (4g)
   
2
3
4
Phòng CS3-Th.ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
Sáng1   
KT ĐiệnTử (3g)
(THI)
   
2
3
Phòng CS3-Th.LẮP ĐẶT ĐIỆN
Chiều1  
KT Lắp đặt điện (4g)
    
2
3
4
Phòng CS3-Th.MÁY ĐIỆN 1
Sáng1   
Máy Điện (4g)
   
2
3
4
Chiều1   
Máy Điện (4g)
   
2
3
4
Phòng CS3-Th.PLC
Sáng1  
PLC Cơ bản (4g)
(THI)
    
2
3
4
Phòng CS3-Th.TRANG BỊ ĐIỆN 1
Sáng1   
CĐ-Môn Học (4g)
   
2
3
4
Chiều1   
CĐ-Môn Học (4g)
   
2
3
4
Phòng CS3-Th.TRUYỀN ĐỘNG
Sáng1 
BV Rơ-le (4g)
     
2
3
4
Chiều1 
BV Rơ-le (4g)
     
2
3
4
Phòng Trường QS QK9
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Phòng TT GDTX tỉnh
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4