TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.499
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.148

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Phòng CS1-Ph.08
Sáng1
Ngữ văn 10 (5t)
(60)
    
2
3
4
5
Chiều1
SQL server (5t)
    
2
3
4
5
Phòng CS1-Ph.11
Chiều1
Hóa học 11 (5t)
(59/70)
    
2
3
4
5
Phòng CS1-Ph.12
Chiều1
Vật lý 10 (5t)
(55/70)
    
2
3
4
5
Phòng CS1-Ph.14
Chiều1
Tin Học (5t)
(5/45)
    
2
3
4
5
Phòng CS1-Sân trường 2
Sáng1
GDQP-AN (4t)
    
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4t)
(43/75)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.CNTT1 (p207)
Sáng1
LậpTrình WebNC (4t)
    
2
3
4
Chiều1
LậpTrình WebNC (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.CNTT2 (p208)
Sáng1
LậpTrình Wform.NET (4t)
    
2
3
4
Chiều1
LậpTrình Wform.NET (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.CNTT3 (p209)
Sáng1
CTDL và GT (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.Lạnh CB
Sáng1
Lạnh Cơ bản (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Lạnh Cơ bản (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.ÔTô 1
Sáng1
KT Ôtô (4t)
    
2
3
4
Chiều1
KT Ôtô (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.ÔTô 2
Sáng1
BD.PHANH (4t)
    
2
3
4
Chiều1
BD.PHANH (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.ÔTô 4
Sáng1
BD.PP KHÍ (4t)
    
2
3
4
Chiều1
BD.PP KHÍ (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.ÔTô 5
Sáng1
B-Q-MáyNén (4t)
    
2
3
4
Chiều1
B-Q-MáyNén (4t)
    
2
3
4
Phòng CS1-Th.Tự động
Chiều1
HT MPS (5t)
(15/90)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.1D*
Sáng1
KT Ôtô (5t)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.3D*
Sáng1
GDQP-AN (5t)
(15/75)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.4B*
Sáng1
CS.KT-N và ĐHKK (5t)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.4D*
Sáng1
Đ.tử C.Suất (5t)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.5D*
Sáng1
Tiếng Anh (5t)
(70/120)
    
2
3
4
5
Chiều1
Tiếng Anh (3t)
(118/120 ket thuc)
    
2
3
Phòng CS2-Ph.6D*
Sáng1
CB.LạnhĐông TS1 (5t)
(10/90)
    
2
3
4
5
Phòng CS2-Ph.7D
Sáng1
VS X.nghiệp (5t)
(15/45)
    
2
3
4
5
Phòng CS3-Th.Chế biến 2
Sáng1
CB. Tổng Hợp (4t)
(39/45)
    
2
3
4
Chiều1
CB. Tổng Hợp (4t)
(43/45 (kết thúc))
    
2
3
4
Phòng CS3-Th.PLC
Sáng1
PCL (4t)
    
2
3
4
Chiều1
PCL (4t)
    
2
3
4
Phòng CS3-Th.TB điện 1
Sáng1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4
Phòng CS3-Th.TB điện 2
Sáng1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang