HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.825
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.156
Zalo Official

Phòng Đào tạo


Địa chỉ :Số 8, Mậu Thân, Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(02903) 592.101
Email :daotaocamauvkc@gmail.com
Phó trưởng phòng (phụ trách)
ThS. Trần Nguyên Nghĩa
Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Minh Thảnh

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ trong việc sau:

- Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hàng năm và dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ giáo dục nghề nghiệp;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên/ giáo viên.

- Thực hiện công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Công tác tự thanh tra, kiểm tra đào tạo:

+ Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm tra đánh giá để tổ chức việc triển khai các họat động kiểm tra.

+ Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức đào tạo.

+ Đề xuất biện pháp, giải pháp và kế hoạch, chương trình, quy trình thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc.

+ Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát; báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1ThS. Trần Nguyên NghĩaPhó trưởng phòng (phụ trách)(02903)592.101nghiatn2906@camauvkc.edu.vn
2ThS. Nguyễn Minh ThảnhPhó trưởng phòng(02903)592.101nmthanh@camauvkc.edu.vn
3KS. Lư Quỳnh Như Chuyên viên(02903)592.101
4ThS. Phạm Thúy PhượngChuyên viên(02903)592.101ptphuongtcn.cm@gmail.com
5ThS. Lê Ánh XuânChuyên viên(02903)592.101leanhxuan.cm@gmail.com