HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.771
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.102
Zalo Official

Khoa Điện - Cơ


Địa chỉ :Số 8, Mậu Thân, Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(02903) 592.101
Email :khoadienco.vkc@gmail.com
Trưởng khoa
ThS. Huỳnh Ga Ril
Phó trưởng khoa
KS. Nguyễn Minh Thắng

Chức năng, nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của hiệu trưởng;

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi theo từng môn học, mô-đun.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

6. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

8. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa Điện – Cơ và các ngành nghề: Điện công nghiệp; Công nghệ Ô tô; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành, sữa chữa thiết bị lạnh và Điện lạnh trong tất cả các bậc đào tạo của trường.

9. Thực hiện các nhiệu vụ khác và chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1ThS. Huỳnh Ga RilTrưởng khoahuynhgaril@camauvkc.edu.vn
2KS. Nguyễn Minh ThắngPhó trưởng khoa(02903)592 101minhthang.cdn@camauvkc.edu.vn
3KS. Huỳnh Thanh Tùng Giảng viên
4KS. Trần Quang Thắng Giảng viên
5CN. La Hoàng ĐệGiảng viênlahoade12345@camauvkc.edu.vn
6ThS. Nguyễn DuGiảng viênduktcnnl@camauvkc.edu.vn
7KS. Nguyễn Đức DuyGiảng viên
8ThS. Nguyễn Văn HòaGiảng viênhoaktktcm@camauvkc.edu.vn
9ThS. Hoàng Phi HùngGiảng viên(02903)592 101hoangphihung.cdn@camauvkc.edu.vn
10CN. Trần Mãnh KhươngGiảng viêntranmanhkhuong.cdn@camauvkc.edu.vn
11KS. Lý Trung KỳGiảng viênlyky2006@camauvkc.edu.vn
12KS. Lê Văn LiêuGiảng viên
13KS. Dương Quốc PhongGiảng viên
14CN. Phan Trần PhúGiảng viêntranphuphan123@camauvkc.edu.vn
15CN. Phạm Thanh PhúcGiảng viênphamthanhphuc.cdn@camauvkc.edu.vn
16ThS. Phan Tấn PhướcGiảng viênptphuocvkc@camauvkc.edu.vn
17CN. Hứa Thanh SơnGiảng viênthanhsonhua123@camauvkc.edu.vn
18KS. Nguyễn Kim ThủyGiảng viênnguyenkimthuy@camauvkc.edu.vn
19CN. Trương Anh TuấnGiảng viêntruongsusu123@camauvkc.edu.vn
20ThS. Tiêu Trường VũGiảng viêntieutruongvu79@camauvkc.edu.vn