HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.817
Hôm qua:1.607
Hôm nay:355
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Phòng Công tác học sinh - sinh viên


Địa chỉ :Số 8, Mậu Thân, Phường 9, TP. Cà Mau
Điện thoại :(02903) 592.102
Email :phongcths.vkc@gmail.com
Trưởng phòng
CN. Nguyễn Quốc Khánh
Giảng viên
CN. Nguyễn Thị Kiều Diễm
Giảng viên
ThS. Trương Thúy Nhiễn
Chuyên viên
CN. Đặng Thị Mai Loan
Chuyên viên
CN. Phạm Thanh Phượng

Chức năng, nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên;

- Theo dõi giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;

- Quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú;

- Tham mưu và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Thực hiện các quy định về công tác học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Theo dõi, quản lý và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

- Xây dựng và thực hiện phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Quản lý thư viện của nhà trường;

- Xây dựng các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng liên quan đến lĩnh vực được giao tham mưu, quản lý;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ giảng viên

SttHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1CN. Nguyễn Quốc KhánhTrưởng phòng(02903)592.102khanh.cdn@camauvkc.edu.vn
2CN. Nguyễn Thị Kiều DiễmGiảng viên(02903)592.102kieudiemktcm@gmail.com
3ThS. Trương Thúy NhiễnGiảng viên(02903)592.102truongthuynhiennhien@gmail.com
4CN. Đặng Thị Mai LoanChuyên viên(02903)592.102dangloanktkt@camauvkc.edu.vn
5CN. Phạm Thanh PhượngChuyên viên(02903)592.102thanhphuong.bo@camauvkc.edu.vn