HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.842.743
Hôm qua:1.607
Hôm nay:281
Tuyển sinh
FanPage
Zalo Official

Thời khóa biểu


Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2023:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-CBT1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Lớp K23-CD-CBT2
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-TC-CBT1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
GDQP-AN (4g)
CB.LạnhĐông TS (4g)
  
2
3
4
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Tiếng Anh (5g)
CB.LạnhĐông TS (4g)
Tiếng Anh (5g)
  
2
3
4
5   

CƠ ĐIỆN TỬ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-CDT1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-DCN1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-TC-DCN1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Máy Điện (4g)
Cung cấp Điện (5g)
  
2
3
4
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
KT Lắp đặt điện (4g)
Máy Điện (4g)
GDQP-AN (5g)
  
2
3
4
5    

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-KTL1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-TC-KTL1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
KT ĐiệnTử (3g)
(THI)
GDQP-AN (5g)
  
2
3
4 
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Tin Học (5g)
Tin Học (5g)
CS.KT-N và ĐHKK (2g)
(THI)
  
2
3 
4 
5   

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-LT-KTL1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-CNO1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Lớp K23-CD-CNO2
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-CNT1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-TC-CNT1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Mạng MT (5g)
CSDL (4g)
  
2
3
4
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Tiếng anh C.ngành (5g)
 
CSDL (4g)
  
2
3
4
5   

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-LT-CNT1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-CD-VTL1
Sáng1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4
Chiều1
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp K23-TC-VTL1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
GDTC (3g)
(28/30 ket thuc)
ĐL Điện-ĐL (4g)
  
2
3
4 
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
CS.KT-N và ĐHKK (5g)
Tin Học (3g)
ĐL Điện-ĐL (4g)
  
2
3
4 
5    

* KHÓA 2022:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-CBT-A1
Sáng1
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
  
2
3
4
Chiều1
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
  
2
3
4
Lớp CK08-CBT-A2
Sáng1
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
  
2
3
4
Chiều1
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
T.Tập TayNghề (4g)
  
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-CDT-A1
Sáng1
Mạng CN (4g)
(43)
HT MPS (4g)
(THI)
Mạng CN (4g)
(51)
 
Mạng CN (4g)
(59)
  
2
3
4
Chiều1
Mạng CN (4g)
(47)
 
Mạng CN (4g)
(55)
 
Mạng CN (4g)
(63)
  
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-DCN-A1
Sáng1 
BV Rơ-le (4g)
PLC Cơ bản (4g)
(THI)
CĐ-Môn Học (4g)
   
2
3
4
Chiều1 
BV Rơ-le (4g)
 
CĐ-Môn Học (4g)
   
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-KTL-A1
Sáng1
CĐ-Môn Học (5g)
ĐHKK C.bộ2 (5g)
CĐ-Môn Học (4g)
ĐHKK C.bộ2 (5g)
ML C.nghiệp (4g)
  
2
3
4
5  
Chiều1  
CĐ-Môn Học (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
  
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp TK20-KTL-A1
Sáng1
ĐHKK C.bộ (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ĐHKK C.bộ (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1
ĐHKK C.bộ (4g)
ML C.nghiệp (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-CNO-A1
Sáng1
HT.Di chuyển (4g)
ĐHKK ô tô (4g)
 
KT Lái Ôtô (5g)
(27/30-Ket thuc)
Thi lần 2 - TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ (2g)
  
2
3 
4 
5   
Chiều1
HT.Di chuyển (4g)
ĐHKK ô tô (4g)
     
2
3
4
Lớp CK08-CNO-A2
Sáng1
HT-T.Lực (4g)
Trang bị Điện Ôtô (4g)
 
HT.Di chuyển (4g)
(THI)
Trang bị Điện Ôtô (5g)
  
2
3
4
5   
Chiều1
HT-T.Lực (4g)
Trang bị Điện Ôtô (4g)
     
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-CNT-A1
Sáng1
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
  
2
3
4
Chiều1
LậpTrình WebNC (4g)
LậpTrình WebNC (4g)
 
LậpTrình WebNC (4g)
   
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp TK20-CNT-A1
Sáng1
LậpTrình Wform.NET (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1
LậpTrình Wform.NET (4g)
LậpTrình WebPHP (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp CK08-VTL-A1
Sáng1
ML C.nghiệp (4g)
  
ML C.nghiệp (4g)
ML D.dụng (5g)
(THI)
  
2
3
4
5  
Chiều1
ML C.nghiệp (4g)
  
ML C.nghiệp (4g)
Thi lần 2- BƠM,QUẠT, MÁY NÉN (2g)
  
2
3 
4 

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
20/05/24
Thứ 3
21/05/24
Thứ 4
22/05/24
Thứ 5
23/05/24
Thứ 6
24/05/24
Thứ 7
25/05/24
Chủ nhật
26/05/24
Lớp TK20-VTL-A1
Sáng1
CĐ-Môn Học (4g)
CĐ-Môn Học (4g)
ML C.nghiệp (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4
Chiều1
CĐ-Môn Học (4g)
CĐ-Môn Học (5g)
(Bao cao Chuyen de)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4
5