TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:690.463
Hôm qua:1.380
Hôm nay:1.112

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2020:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK18-CBT-A1
Sáng1
CB. Tổng Hợp (4t)
(39/45)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
CB. Tổng Hợp (4t)
(43/45 (kết thúc))
    
2
3
4

CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-CBT-A1
Sáng1
CB.LạnhĐông TS1 (5t)
(10/90)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Lớp CK06-CBT-A2
Sáng1
VS X.nghiệp (5t)
(15/45)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-CDT-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Tiếng Anh (3t)
(118/120 ket thuc)
    
2
3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-DCN-A1
Sáng1
Trang bị điện (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK18-DCN-A1
Sáng1
Trang bị điện (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
Trang bị điện (4t)
    
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-KTL-A1
Sáng1
CS.KT-N và ĐHKK (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Lớp CK06-KTL-A2
Sáng1
Tiếng Anh (5t)
(70/120)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK18-KTL-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Tin Học (5t)
(5/45)
    
2
3
4
5
Lớp TK18-KTL-A2
Sáng1
Lạnh Cơ bản (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
Lạnh Cơ bản (4t)
    
2
3
4

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-CNO-A1
Sáng1
KT Ôtô (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Lớp CK06-CNO-A2
Sáng1
BD.PP KHÍ (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
BD.PP KHÍ (4t)
    
2
3
4
Lớp CK06-CNO-A3
Sáng1
KT Ôtô (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
KT Ôtô (4t)
    
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK06-CNT-A1
Sáng1
CTDL và GT (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK18-CNT-A1
Sáng1
Ngữ văn 10 (5t)
(60)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
SQL server (5t)
    
2
3
4
5
Lớp TK18-CNT-A2
Sáng1
LậpTrình Wform.NET (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
LậpTrình Wform.NET (4t)
    
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK18-VTL-A1
Sáng1
B-Q-MáyNén (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
B-Q-MáyNén (4t)
    
2
3
4

* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-CBT-A2
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK05-CDT-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
HT MPS (5t)
(15/90)
    
2
3
4
5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK05-DCN-A1
Sáng1
Đ.tử C.Suất (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-DCN-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Vật lý 10 (5t)
(55/70)
    
2
3
4
5

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK05-KTL-A1
Sáng1
GDQP-AN (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
GDQP-AN (4t)
(43/75)
    
2
3
4
Lớp CK05-KTL-A2
Sáng1
PCL (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
PCL (4t)
    
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-KTL-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-STH-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Vật lý 10 (5t)
(55/70)
    
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK05-CNO-A1
Sáng1
GDQP-AN (5t)
(15/75)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Lớp CK05-CNO-A2
Sáng1
BD.PHANH (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
BD.PHANH (4t)
    
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp CK05-CNT-A1
Sáng1
LậpTrình WebNC (4t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
LậpTrình WebNC (4t)
    
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-CNT-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Vật lý 10 (5t)
(55/70)
    
2
3
4
5

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BUỔITIẾTThứ 2
10/05/2021
Thứ 3
11/05/2021
Thứ 4
12/05/2021
Thứ 5
13/05/2021
Thứ 6
14/05/2021
Lớp TK17-VTL-A1
Sáng1 
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
NGHỈ HỌC (Phòng chống COVID-19) (5t)
2
3
4
5
Chiều1
Hóa học 11 (5t)
(59/70)
    
2
3
4
5

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang