HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.722
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.053
Zalo Official

Thời khóa biểu


Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2023:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-CBT1
Sáng1   
Ng.Liệu T.Sản (4g)
   
2
3
4
Chiều1
KT.Lạnh CS (4g)
Dinh dưỡng (5g)
  
VS Thực phẩm (4g)
  
2
3
4
5  
Lớp K23-CD-CBT2
Sáng1 
KT.Lạnh CS (4g)
  
Tin Học (2g)
(THI)
  
2
3 
4 
Chiều1
VS Thực phẩm (4g)
 
Hóa P.Tích (4g)
 
Dinh dưỡng (5g)
  
2
3
4
5  

CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-TC-CBT1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
CB. Khô (5g)
CB. Khô (4g)
  
2
3
4
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Ng.Liệu T.Sản (4g)
VS Thực phẩm (4g)
Ng.Liệu T.Sản (4g)
  
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-CDT1
Sáng1
CS.KT-Điện (5g)
(30)
Tin Học (4g)
CS.KT-Điện (5g)
(35)
Tiếng Anh (5g)
Tiếng Anh (5g)
  
2
3
4
5 
Chiều1 
Tin Học (4g)
     
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-DCN1
Sáng1
Vẽ Điện (5g)
AT.Điện (5g)
 
Tin Học (4g)
AT.Điện (5g)
  
2
3
4
5 
Chiều1   
Tin Học (4g)
   
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-TC-DCN1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
AT.Điện (5g)
Pháp Luật (5g)
  
2
3
4
5   
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VậtLiệu Điện (5g)
(28/30 Ket thuc mon)
    
2
Vẽ điện - THI LẦN 2 (1g)
3 
4 
5   

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-KTL1
Sáng1
Tiếng Anh (5g)
KT ĐiệnTử (5g)
Vẽ Kỹ thuật (5g)
ĐL Điện-ĐL (5g)
Vẽ Kỹ thuật (5g)
  
2
3
4
5
Chiều1
AT.LĐ và VSCN (5g)
      
2
3
4
5

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-TC-KTL1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
ĐL Điện-ĐL (4g)
CS.KT-Điện (5g)
  
2
3
4
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Tiếng Anh (5g)
ĐL Điện-ĐL (4g)
Tiếng Anh (5g)
  
2
3
4
5   

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-LT-KTL1
Sáng1 
PP.NCKH (5g)
Chính Trị (5g)
    
2
3
4
5
Chiều1
Chính Trị (5g)
  
PP.NCKH (5g)
Tin Học (3g)
(29/30 ket thuc)
  
2
3
4 
5 

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-CNO1
Sáng1
TH Hàn (5g)
VậtLiệu học (5g)
VậtLiệu học (5g)
Chính Trị (5g)
VậtLiệu học (5g)
  
2
3
4
5
Lớp K23-CD-CNO2
Sáng1
AT.LĐ (5g)
  
Tiếng Anh (2g)
(THI)
   
2
3 
4 
5 
Chiều1 
TH Hàn (5g)
AT.LĐ (3g)
(28/30 - Kết thúc môn)
 
VậtLiệu học (5g)
  
2
3
4 
5 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-CNT1
Sáng1
MS WORD (4g)
Tiếng Anh (5g)
 
Mạng MT (5g)
MS. EXCEL (4g)
  
2
3
4
5  
Chiều1
MS WORD (4g)
Mạng MT (5g)
MS. EXCEL (4g)
GDTC (2g)
(THI)
MS. EXCEL (3g)
(Kết thúc)
  
2
3 
4  
5    

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-TC-CNT1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Pháp Luật (5g)
Tiếng Anh (5g)
  
2
3
4
5   
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
Chính Trị (5g)
Tiếng Anh (5g)
MS WORD (4g)
  
2
3
4
5   

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-LT-CNT1
Sáng1
CĐ2-Web (4g)
PP.NCKH (5g)
Chính Trị (5g)
CĐ2-Web (4g)
   
2
3
4
5  
Chiều1
Chính Trị (5g)
CĐ2-Web (4g)
 
PP.NCKH (5g)
   
2
3
4
5 

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-CD-VTL1
Sáng1   
Điện Cơ bản (5g)
   
2
3
4
5
Chiều1
CS.KT-Điện (5g)
VậtLiệu KT.Lạnh (5g)
     
2
3
4
5

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp K23-TC-VTL1
Sáng1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
 
VậtLiệu ĐiệnLạnh (5g)
  
2
Tiêng anh - Thi lân 2 (2g)
3
4 
5    
Chiều1
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
AT.LĐ Điện-Lạnh (3g)
(28/30 ket thuc mon)
Vẽ Điện (3g)
(28/30 Ket thuc mon)
GDQP-AN (4g)
  
2
3
4  

* KHÓA 2022:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-CBT-A1
Sáng1
AT.LĐ (4g)
  
CB. Mắm-NM (4g)
CB. ĐồHộp (4g)
  
2
3
4
Chiều1 
CB.LạnhĐông TS2 (4g)
CB. Tổng Hợp (4g)
    
2
3
4
Lớp CK08-CBT-A2
Sáng1
CB. Tổng Hợp (4g)
(Kết thúc môn học)
AT.LĐ (4g)
CB.LạnhĐông TS2 (4g)
CB. ĐồHộp (4g)
CB. Mắm-NM (4g)
  
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-CDT-A1
Sáng1
CAD/CAM/CNC (4g)
(67)
GDTC (4g)
Chính Trị (5g)
GDTC (4g)
Chính Trị (5g)
  
2
3
4
5   
Chiều1
CAD/CAM/CNC (4g)
(71/75-Kết thúc môn)
Tiếng anh C.ngành (5g)
GDTC (4g)
    
2
3
4
5  

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-DCN-A1
Sáng1
Máy Điện (4g)
      
2
3
4
Chiều1
Máy Điện (4g)
      
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-KTL-A1
Sáng1
ML D.dụng (4g)
Lạnh Cơ bản (2g)
(THI)
 
Trang bị HT Lạnh (4g)
Máy Điện (5g)
  
2
3 
4 
5   
Chiều1
ML D.dụng (4g)
  
Trang bị HT Lạnh (4g)
   
2
3
4

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK20-KTL-A1
Sáng1
Lạnh Cơ bản (4g)
T.Tập Hàn (4g)
Máy Điện (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1
Lạnh Cơ bản (4g)
T.Tập Hàn (5g)
(72/75 Ket thuc mon)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
5    

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-CNO-A1
Sáng1
CC. Trục khuỷu (4g)
HT. Lái (4g)
CN KhíNén (4g)
HT-N.Liệu Xăng (4g)
   
2
3
4
Chiều1
CC. Trục khuỷu (4g)
HT. Lái (4g)
CN KhíNén (4g)
HT-N.Liệu Xăng (4g)
   
2
3
4
Lớp CK08-CNO-A2
Sáng1
HT-N.Liệu Diesel (4g)
  
HT. Lái (2g)
(57/60 Ket thuc mon)
HT.B-Trơn&HT.L-Mát (4g)
  
2
3 
4 
Chiều1
HT-N.Liệu Diesel (4g)
   
HT.B-Trơn&HT.L-Mát (4g)
  
2
3
4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-CNT-A1
Sáng1
LậpTrình WformNC (4g)
Phân tích HTTT (5g)
  
LậpTrình WformNC (4g)
  
2
QT CSDL SQL Server- THI LẦN 2 (2g)
3
4 
5   

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK20-CNT-A1
Sáng1
Mạng MT (4g)
Phân tích HTTT (5g)
Phân tích HTTT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
5    
Chiều1
Mạng MT (4g)
GDQP-AN (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK08-VTL-A1
Sáng1
Trang bị HT Lạnh (4g)
  
PCL (4g)
ĐHKK C.bộ (4g)
  
2
3
4
Chiều1
Trang bị HT Lạnh (4g)
  
PCL (4g)
ĐHKK C.bộ (4g)
  
2
3
4

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK20-VTL-A1
Sáng1
Hàn CB (5g)
ML D.dụng (5g)
Hàn CB (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
B-Q-MáyNén (4g)
 
2
3
4
5    
Chiều1 
ML D.dụng (5g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
B-Q-MáyNén (4g)
 
2
3
4
5    

* KHÓA 2021:
CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK19-CBT-A1
Sáng1   
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1  
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4

CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THUỶ SẢN
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-CBT-A1
Sáng1
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
  
2
3
4
Chiều1
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
  
2
3
4
Lớp CK07-CBT-A2
Sáng1
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
  
2
3
4
Chiều1
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
T.T.T.Nghiệp (4g)
  
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-CDT-A1
Sáng1
LĐ và VH CĐT (4g)
(67)
LĐ và VH CĐT (4g)
(75)
LIÊN HỆ TTTN (5g)
LĐ và VH CĐT (4g)
(83)
LIÊN HỆ TTTN (5g)
ĐK-Vi ĐK (4g)
(95)
 
2
3
4
5    
Chiều1
LĐ và VH CĐT (4g)
(71)
LĐ và VH CĐT (4g)
(79)
LIÊN HỆ TTTN (5g)
LĐ và VH CĐT (4g)
(87)
LIÊN HÊJ TTTN (5g)
ĐK-Vi ĐK (4g)
(99)
 
2
3
4
5    

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-DCN-A1
Sáng1
Kỹ năng mềm (5g)
PLC Nâng cao (4g)
PLC Nâng cao (4g)
Kỹ năng mềm (3g)
(28/30 ket thuc)
   
2
3
4 
5   
Chiều1 
PLC Nâng cao (4g)
PLC Nâng cao (4g)
Liên hệ TTTN (5g)
   
2
3
4
5  

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-KTL-A1
Sáng1
Liên hệ TTTN (5g)
ĐHKK C.bộ2 (4g)
CĐ-Môn Học (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
  
2
3
4
5    
Chiều1 
ĐHKK C.bộ2 (3g)
(86/90 Ket thuc mon)
CĐ-Môn Học (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
  
2
3
4 

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK19-KTL-A1
Sáng1 
ML C.nghiệp (4g)
 
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
2
Ký năng mềm - THI LẦN 2 (1g)
3 
4 
Chiều1 
ML C.nghiệp (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
ML C.nghiệp (4g)
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-CNO-A1
Sáng1
Liên hệ TTTN (5g)
      
2
3
4
5
Lớp CK07-CNO-A2
Sáng1
Chính Trị (5g)
Chính Trị (5g)
 
Liên hệ TTTN (5g)
   
2
3
4
5
Chiều1  
Chính Trị (5g)
    
2
3
4
5

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-CNT-A1
Sáng1 
MS Access NC (2g)
(THI)
CĐ2-Web (4g)
CĐ3-Mobile (4g)
CĐ2-Web (4g)
  
2
3 
4 
Chiều1
CĐ3-Mobile (4g)
CĐ3-Mobile (4g)
Kỹ năng mềm (5g)
(5/30)
CĐ3-Mobile (4g)
   
2
3
4
5   

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK19-CNT-A1
Sáng1   
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2
3
4
Chiều1
LậpTrình WebPHP (1g)
(Kết thúc)
 
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
  
2 
Kỹ năng mềm - THI LẦN 2 (1g)
3  
4  

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp CK07-VTL-A1
Sáng1
Liên hệ TTTN (5g)
Kỹ năng mềm (5g)
Kỹ năng mềm (5g)
 
Kỹ năng mềm (5g)
  
2
3
4
5

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
BuổiGiờThứ 2
27/11/23
Thứ 3
28/11/23
Thứ 4
29/11/23
Thứ 5
30/11/23
Thứ 6
01/12/23
Thứ 7
02/12/23
Chủ nhật
03/12/23
Lớp TK19-VTL-A1
Sáng1
ML C.nghiệp (4g)
 
CĐ-Môn Học (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
 
ML C.nghiệp (4g)
2
3
4
Chiều1
ML C.nghiệp (4g)
 
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
VĂN HOÁ THPT (4g)
 
ML C.nghiệp (5g)
2
Kỹ năng mềm - THI LẦN 2 (1g)
3 
4 
5