HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.811
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.142
Zalo Official

THÔNG TIN CHUNG

Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10)

09:22 | 24/09/2023 106

Ngày 20/9/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 3868/LĐTBXH-TCGDNN gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị- xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương, đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. 

Để Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 được tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 bám sát, quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là ở những địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi, phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông các chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo niềm tin, đồng thuận trong toàn xã hội. 

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động; huy động sự tham gia có hiệu quả của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp; phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người học, gia đình, xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2-6/10/2023.

Ad!

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo: