TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:740.929
Hôm qua:1.194
Hôm nay:341

QĐ 03 (01/2020) - Xóa tên học sinh, sinh viên
13:48 | 17/01/2020

Các bản tin trước:
  QĐ 239 - Quy định thi kết thúc môn học, mô-đun trong đào tạo chính quy (15:18 | 10/12/2019)
  QĐ 240 - Xóa tên HSSV vi phạm quy chế (tháng 11/2019) (16:42 | 03/12/2019)
  KH 37 - Kế hoạch kiểm tra chuyên môn học kỳ I (2019-2020) (16:38 | 29/11/2019)
  QĐ 232 - Công nhận tốt nghiệp cho HSSV, khóa thi 28/10/2019 (09:22 | 27/11/2019)
Các bản tin tiếp theo:
  CV 25 (18/3/2020) - Chấn chỉnh tình hình giảng dạy và học tập (10:56 | 26/03/2020)
  QĐ 147 (7-5-2020) Công nhận tốt nghiệp trung cấp cho học sinh khóa K19 (THPT) (16:35 | 07/05/2020)
  QĐ 154 (15.5.2020) - Xóa tên HSSV vi phạm quy chế (16:00 | 20/05/2020)
  QĐ 176 (22/6/2020) - Công nhận danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp, Khóa thi ngày 06/07/2020 (14:04 | 24/06/2020)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang