HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.732.371
Hôm qua:1.352
Hôm nay:40
FanPage
Zalo Official

Học tập

[K2022] Lớp CK08-CNT-A1 đã có điểm lần 2 (thi lại), học phần: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN (GVGD: Lê Thị Phượng)

09:48 | 02/02/2024 8

KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Lần thi: 2

Tên học phần: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Viết tắt: Phân tích HTTT
Số giờ: 90 Số tín chỉ: 4
Giảng viên: Lê Thị Phượng
Tên lớp: CK08-CNT-A1 Khoá học: 2022
Ngành nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Bậc đào tạo: Cao đẳng Loại hình ĐT: Tín chỉ (TT04)
Học kỳ: 1 Năm học: 2023-2024

Xem huong dan

Các bản tin trước:

Các bản tin tiếp theo:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm
Biểu mẫu
Tra cứu văn bằng
Thư viện điện tử
Blank1
Tim hieu PL
Nhóm Cựu HSSV
Diễn đàn SV