TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:740.903
Hôm qua:1.194
Hôm nay:315

Lớp CK06-CNO-A1 đã có điểm thi (Lần 1): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT (GV: Phan Trần Phú)
09:12 | 29/04/2021

Học sinh, sinh viên ĐĂNG NHẬP vào tài khoản cá nhân để xem chi tiết điểm kiểm tra và điểm thi của môn học/mô-đun, xem tại: Thông tin --> Kết quả học tập./.

Các bản tin trước:
  Lớp TK17-KTL-A1 đã có điểm thi (Lần 1): TOÁN 10 (GV: Lê Ngọc Giàu) (08:49 | 29/04/2021)
  Lớp CK06-CNO-A1 đã có điểm thi (Lần 1): PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (GV: Nguyễn Rô Be) (10:55 | 23/04/2021)
  Lớp CK06-DCN-A1 đã có điểm thi (Lần 1): GIÁO DỤC THỂ CHẤT (GV: Lê Phú Phương) (10:45 | 23/04/2021)
  Lớp CK06-CBT-A2 đã có điểm thi (Lần 1): VI SINH THỰC PHẨM (GV: Nguyễn Thị Thu Vân) (10:38 | 23/04/2021)
Các bản tin tiếp theo:
  Lớp TK18-VTL-A1 đã có điểm thi (Lần 1): THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH (GV: Hồ Văn Xịl*) (09:52 | 29/04/2021)
  Lớp CK06-CNO-A3 đã có điểm thi (Lần 1): PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (GV: Nguyễn Rô Be) (15:39 | 29/04/2021)
  Lớp CK05-CNT-A1 đã có điểm thi (Lần 1): LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP VÀ MYSQL (GV: Quách Tiểu Long) (15:46 | 29/04/2021)
  Lớp CK06-CNO-A2 đã có điểm thi (Lần 1): THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN (GV: La Hoàng Đệ) (13:43 | 04/05/2021)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Xét tuyển trực tuyến
Tuyển sinh trực tuyến
Hồ sơ tuyển sinh
Hỏi đáp
E-Learning
Biểu mẫu
Thủ tục trực tuyến
Tra cứu văn bằng
Nhóm Cựu HSSV
Diễn đàn SV
Blank1
UBND tinh
TCGDNN
Vụ đào tạo chính quy
So LDTBXH
TT DVVL CM
Blank2
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang