HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:2.612.917
Hôm qua:2.116
Hôm nay:3.248
Zalo Official

Rèn luyện

QĐ số 438/QĐ-CĐN về việc công nhận kết quả thi đua cho học sinh, sinh viên và tập thể lớp

15:11 | 03/11/2023 27

Quyết định công nhận kết quả thi đua năm học năm học 2022-2023

QĐ Số 429/QĐ-CĐN về việc công nhận kết quả rèn luyện năm học năm học 2022-2023

15:03 | 03/11/2023 32

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện năm học năm học 2022-2023

QĐ Số 429/QĐ-CĐN về việc công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

10:32 | 03/11/2023 45

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

QĐ số 138/QĐ-CĐN về việc khen thưởng cho học sinh, sinh viên khóa năm 2020

10:34 | 26/05/2023 118

về việc khen thuong cho học sinh, sinh viên khóa năm 2020

QĐ số 103/QĐ-CĐN về việc công nhận kết quả thi đua cho học sinh, sinh viên

14:20 | 25/05/2023 180

Công nhận kết quả thi đua năm học 2021-2022

QĐ số 102/QĐ-CĐN về việc công nhận kết quả rèn luyện cho các lớp trung cấp khóa năm 2020

16:21 | 23/05/2023 89

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện cho các lớp trung cấp TK18

QĐ 52/QĐ-CĐN Về việc công nhận kết quả rèn luyện cho các lớp trung cấp và cao đẳng khóa 2020, khóa 2021 và khóa 2022

10:44 | 18/04/2023 114

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 và toàn khóa cho 297 học sinh, sinh viên thuộc lớp trung cấp TK18-CBT-A1 và các lớp cao đẳng khóa 2020 (có danh sách kèm theo). Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 cho 774 học sinh, sinh viên thuộc các lớp trung cấp và cao đẳng, khóa 2021 và khóa 2022 (có danh sách kèm theo).

Quyết định số 29/QĐ-CĐN ngày 21/02/2023 về việc công nhận kết quả rèn luyện cho HSSV các lớp khóa 2020 (TK18)

16:03 | 23/02/2023 115

Quyết định số 29/QĐ-CĐN ngày 21/02/2023 về việc công nhận kết quả rèn luyện cho HSSV các lớp khóa 2020 (TK18)

Kết quả rèn luyện toàn khóa 02 lớp CK06-CBT-A1; CK06-CBT-A2

09:30 | 16/02/2023 70

Kết quả rèn luyện toàn khóa 02 lớp CK06-CBT-A1; CK06-CBT-A2 - Kết quả Rèn luyện HK1 năm học 2022-2023 - Kết quả rèn luyện toàn khóa